lunes, 30 de marzo de 2015

Regulació de l´escalada Parc del Garraf. (Barcelona).


L´escalada és una activitat molt arrelada a Catalunya.
Les activitats d´escalada coincideixen en molts casois amb indrets on hi ha exemplars d´animals i plantes molt singulars o en perill, que cal protegir.

Per això, la Diputatació de Barcelona ha posat en marxa un programa de protecció del medi rupícola al Parc del Garraf, que inclou mesures encaminades a ordenarne la freqüentació i la millora d´aquets espais. Per col.laborar amb aquets programa i contribuir a la protecció de la fauna i la flora pròpia dels rocaters, hauríeu de seguir les recomanacions següents:


Recomanacions Generals.-

Per escalar en zones no marcades expresament en el mapa, caldra disposar del corresponent informe favorable del parc. Respecteu les indicacions que trobareu en alguns punts d´accés a vies d´escalada.

Deixeu el menor nombre possible de senyals del vostre pas. No trenqueu ni malmeteu la vegetació, respecteu al màxim la tranquil.litat de la fauna que hi viu i emporteu-vos les deixalles.

Col.laboreu en la difusió d´aquets programa per aconseguir una respectuosa amb l´entorn, que permetí gaudir de les riqueses del medi rupícola i alhora preservar-les.
http://parcs.diba.cat/web/garraf/regulacions#escalada